Grunnet stor usikkerhet rundt restriksjoner knyttet til pandemien og smittevern, har vi valgt å utsette fagseminaret til i uke 13, den 30. 03 – 01.04 2022

Vi håper at du/dere har anledning til å delta og vi gleder oss til å møtes til nok et lærerikt og sosialt seminar igjen! Meld deg på ved å sende en e-post til lisbeth.brastad@moretrafo.no.