Dokumenter for Engineering

Bygging av Transformatoranlegg
Valg av Fordelingssystem for Høyspent HS og Lavspent LS

Dette er en samling av dokumenter som kan være nyttige ved bygging av fordelingsnett. Målsettingen er bedre HMS, driftssikkerhet, energieffektivitet og spenningskvalitet.

Prøv også søkefeltet for alle dokumenter.

Produktutvikling av transformatorer  består  i å finne den optimale løsning mellom en rekke motstridene  faktorer, samtidig som man søker tilpassing til nytt utstyr og nye prosesser / metoder. Tapene kan senkes ved å bruke bedre materialkvaliteter  eller øke material mengden. Økt materialmengde fører ofte til økte arbeidskostnader ,( mer tidsforbruk ). Økt standardisering fører også til økt materialforbruk pr enhet, men har klare fordeler vedrørende tidsforbruk, planlegging, logistikk.

 

Relaterte dokumenter

Leveringsalternativer