Møre Trafo var på plass under REN sitt største årlige arrangement - Teknisk Konferanse 2019

 

På stand

Konferansen, som i år fant sted på Gardermoen gikk over to dager og har som formål å sette fokus på aktuelle, tekniske utfordringer for bransjen. Myndigheter, normverk, REN og andre viktige aktører var med på å sette agenda for dagen. Fra Møre Trafo var vi syv personer som deltok.

I pausene fikk vi tid til å besøke de ulike utstillerne, og utveksle bransjenytt