Velkommen til
Møre Trafo AS

Skandinavias største produsent av fordelingstransformatorer og ferdigmonterte nettstasjoner.

Velkommen til
Møre Trafo AS

Skandinavias største produsent av fordelingstransformatorer og ferdigmonterte nettstasjoner.

Velkommen til
Møre Trafo AS

Skandinavias største produsent av fordelingstransformatorer og ferdigmonterte nettstasjoner.

Velkommen til
Møre Trafo AS

Skandinavias største produsent av fordelingstransformatorer og ferdigmonterte nettstasjoner.

Aktuelt


Spor sending

Ettersom nåværende CEO nærmer seg pensjonsalder, ser vi etter en erfaren kandidat til denne meget spennende topplederstillingen. Møre Trafo er et solid industriselskap i sterk vekst og med en forventning om ca. 600 mill NOK inneværende år.
Les mer